Ipp.lt - hostingas Taisyklės.
Taisyklės
1.Administracija neprisiima jokios atsakomybės už vartotojų laikomus ir platinamus failus bei informaciją.

2. Mūsų serveriuose draudžiama laikyti bet kokią informaciją, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus.

3. Mūsų serveriuose draudžiama visa žemiau išvardinta veikla:
3.1 Masiniai elektroninių laiškų siuntimai, spaminimas bei visas kitas žalingas reklamavimas.
3.2 Virusų bei kitų žalingų programų platinimas ir laikymas.
3.3 Failų, pažeidžiančių autorines teises, laikymas bei platinimas.
3.4 „Torrent“ bylų bei visos kitos programinės įrangos laikymas.
3.5 „Warez“ tipo svetainių laikymas.

4. Administracija pasilieka teisę pamačius bet kokį nusižengimą, iš išvardintų viršuje, apriboti vartotojo paslaugas arba jas visai atjungti.

5. Vartotojas pastebėjęs bet kokius pažeidimus mūsų serveriuose privalo nedelsiant pranešti administracijai.

6. Administracija pasilieka teisę nutraukti veiklą, apie tai pranešus vartotojui prieš 30 dienų, ir grąžinti pinigus už likusias nesuteiktas paslaugas.

7. Administracija neatsako už duomenų praradimą dėl įrangos ir kitų gedimų kaltės. Vartotojas turi pats pasirūpinti atsarginėmis duomenų kopijomis.
7.1 Administracija nemokina kaip naudotis paslaugomis.
7.2 Administracija nemokina ir nekonsultuoja kaip kurti svetainė ir kaip įrašyti programas.
7.3 Vartotojams, nesilaikantiems IPP.lt administracijos pateiktos informacijos - pretenzijos nepriimamos ir pinigai negrąžinami.

8. Administracija įsipareigoja pranešti iš anksto, jei dėl profilaktinių darbų, serveris nebus pasiekiamas.

9. Administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles prieš tai neinformavus vartotojo.

10. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.